Nieuws

Nieuws
Incasso contributie 2024
7-2-2024

Rond 29 februari incasseert Samenwerking de contributie voor 2024 bij leden zonder een huurcontract, die een automatische incasso hebben afgegeven.

De contributie voor 2024 blijft hetzelfde als voor 2023 namelijk € 40.

Wij verzoeken leden, zonder automatische incasso, om de contributie 2024 over te maken op onze bankrekening 
NL72 ABNA 0598 5572 61 ten name van ACW Samenwerking en onder vermelding van uw naam en lidmaatschapsnummer. Ook vragen we deze leden om alsnog een machtiging voor automatische incasso af te geven.

 

Terug naar vorige pagina