Nieuws

Nieuws
Toelating nieuwe leden in 2024
29-2-2024

In 2023 zijn 85 geldige voordrachten gedaan. In 2023 zijn 75 leden uitgetreden door overlijden, opzegging (door het lid of het bestuur) en door ontzetting (royement).
De uitstroom van leden is over 2023 dus kleiner dan de instroom van nieuwe leden door voordracht.

Alle 75 voorlopig toegelaten personen worden zo snel mogelijk aangeschreven. Zij moeten o.a. een aanvraagformulier naar ons terugsturen. De verwerking van deze formulieren kost tijd en daarvoor vragen wij geduld. Het heeft geen zin hier achteraan te bellen of mailen. Alle personen die dit jaar definitief tot het lidmaatschap worden toegelaten, zijn met terugwerkende kracht lid vanaf 1 januari 2024.

Lees hier verder.

Terug naar vorige pagina