Hoe werkt de ledenraad?

Ik ben lid Ledenraad Hoe werkt de ledenraad?
Toelichting ledenraad

De ledenraad van Samenwerking bestaat uit 20 ledenraadsleden, ook wel afgevaardigden genoemd. Deze afgevaardigden worden gekozen door en uit de leden van Samenwerking. Ieder jaar treden vier ledenraadsleden af. De benoemingstermijn van een ledenraadslid is maximaal vijf jaar en het lid is één keer direct herkiesbaar voor een volgende termijn. De voorzitter en de secretaris van het bestuur fungeren ook als voorzitter en secretaris van de vergadering van de ledenraad. 

Toegang tot de Ledenraad
De ledenraadsvergaderingen zijn toegankelijk voor leden van de vereniging. Zij kunnen de vergadering als toehoorder bijwonen.

De ledenraadsleden zijn bereikbaar via info@samenwerking.org

Vragen aan de Ledenraad
Als lid kun je vragen stellen of je mening kenbaar maken aan de ledenraad via info@samenwerking.org. Uw mail wordt doorgestuurd naar de ledenraadsleden en vermeld op het overzicht ingekomen post voor de eerstvolgende ledenraadsvergadering. Dit overzicht wordt 1 week voor de vergadering naar de ledenraad gestuurd.