Overzicht tarieven 2024

Lid worden Overzicht tarieven 2024
Tarieven 2024
Entreegeld (7 lid 1 statuten) € 150
Storting aandeel nieuw lid (10 lid 1 en lid 4 statuten) € 100
Contributie (7 lid 3 statuten) € 40
Abonnement woningzoekende online € 0
Bijstorting aandeel bij huurcontract (10 lid 6 statuten) tot 10 keer de maandhuur
Woningaanbod op papier (10 lid 6c HHR) afgeschaft
Administratiekosten per interne verhuizing € 100
Duplicaat lidmaatschapsboekje € 25