Benoemingsadviescommissie (BAcie)

Ik ben lid Commissies en werkgroepen Benoemingsadviescommissie
BAcie 2024 voor bestuursfuncties

De ledenraad heeft op 23 april 2024 het aangepaste reglement ‘Benoemingsadviescommissie voor verkiezing van bestuurders’ (BAcie) vastgesteld. De samenstelling van de BAcie is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en ook de advisering aan de bestuurskandidaten en aan de leden wordt aangepast. De BAcie wordt voor iedere verkiezing opnieuw samengesteld.

De BAcie 2024 is als volgt samengesteld:

  • Jetske Goudsmit (Public Spirit) - externe deskundige
  • Marijke Weisglas - afgevaardigde
  • Chris Buijink - afgevaardigde
  • Evert Jan Henrichs - bestuurder
  • Karin Schadee - directeur

Klik hier voor het aangepaste Reglement BAcie - vastgesteld LR 23042024