Verkiezingscommissie

Ik ben lid Commissies en werkgroepen Verkiezingscommissie
VC

De verkiezingscommissie (VC) heeft tot taak om toe te zien op het juiste verloop van de verkiezingen en werkt in opdracht van het bestuur.
De VC bestaat uit twee afgevaardigden uit de ledenraad en twee bestuursleden en wordt ondersteund door het bureau van Samenwerking. Commissieleden worden vervangen in het jaar dat hun benoemingstermijn in bestuur of ledenraad afloopt.

De huidige verkiezingscommissie wordt gevormd door:

  • Maartje Hoogschagen (afgevaardigde)
  • Henk Boeke (afgevaardigde)
  • Stephan van Iperen (bestuur)
  • Mascha Furth (bestuur)
  • Cécile Cense (bureau)

De verkiezingscommissie is bereikbaar via: verkiezingen@samenwerking.org

Stembureau
De verkiezingscommissie is ook verantwoordelijk voor de functie van stembureau. Volgens de taakomschrijving van de verkiezingscommissie (vastgesteld LR 11092019) wijst de ledenraad twee plaatsvervangers aan vanuit de ledenraad voor het stembureau. Deze plaatsvervangers hebben de mogelijkheid mee te kijken bij het vaststellen van de uitslag. Als plaatsvervangers zijn aangewezen Lidewiet Driessen en Jhim Lamoree.

Klik hier voor de taakomschrijving van de verkiezingscommissie die op 11 september 2019 is vastgesteld in de ledenraad.