Privacyprotocol

Ik ben lid Omgang, integriteit, privacy, klachten Privacyprotocol
Privacy

Samenwerking kent sinds 2013 een privacyprotocol. Met het oog op de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is dit protocol in september 2018 geactualiseerd.

Met het oog op de AVG ook een apart protocol opgesteld voor de Commissie Voorrangsregeling.

Klik hier voor het per 1 oktober 2018 van kracht zijnde algemene privacyprotocol.

Klik hier voor het aparte protocol voor de Commissie Voorrangsregeling.