Vertrouwenspersoon

Ik ben lid Omgang, integriteit, privacy, klachten Vertrouwenspersoon
De Vertrouwenskamer

Samenwerking heeft een externe vertrouwenspersoon aangetrokken waar medewerkers en ook de leden van de ledenraad, commissies en werkgroepen terechtkunnen. De Vertrouwenskamer kan ondersteuning en advies bieden als u, in het kader van uw activiteiten voor Samenwerking, te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties. Klik hier voor hun leaflet met contactinformatie.

De Vertrouwenskamer gaat uiteraard strikt vertrouwelijk om met de identiteit van, en informatie verstrekt door eenieder die contact opneemt. De Vertrouwenskamer informeert wel een contactpersoon op het bureau van Samenwerking, als een melding is ontvangen en meldt ook of een melding leidt tot verdere gesprekken met de Vertrouwenskamer.

Op hun website staat een filmpje waarin de rol van de vertrouwenspersoon wordt uitgelegd. Met onderstaande link komt u direct bij het filmpje.

Introductie De Vertrouwenskamer