Elk jaar stemmen

Ik ben lid Verkiezingen Elk jaar stemmen
Jaarlijkse verkiezingen

Elk jaar houdt Samenwerking verkiezingen voor het bestuur en de ledenraad. De leden kiezen jaarlijks vier leden in de ledenraad en één lid in het bestuur. Door tussentijds terugtreden zijn er in sommige jaren meer vacatures.

Het is voor onze coöperatieve vereniging belangrijk dat er bij iedere verkiezing genoeg kandidaten zijn. Dan hebben leden ook echt wat te kiezen! De Verkiezingscommissie (VC) begeleidt de verkiezingen en probeert met speciale verkiezingsnieuwsbrieven en een verkiezingswebpagina zo veel mogelijk leden te enthousiasmeren om zich kandidaat te stellen.

Voelt u zich betrokken bij onze coöperatieve vereniging? Wilt u meedenken over, en u inzetten voor een gezonde toekomst voor Samenwerking? Denkt u erover na om kandidaat te zijn? Voor een oriënterend gesprek hierover met de directeur of met vragen kunt u contact opnemen met de verkiezingscommissie, via verkiezingen@samenwerking.org.

Nomineer een lid als kandidaat - klik hier

Potentiële kandidaten voor het bestuur spreken - als zij hiermee instemmen - met het bestuur en de Benoemingsadviescommissie (BAcie).

Klik hier voor het aangepaste Reglement BAcie - vastgesteld LR 23042024