Stemprocedure digitaal en schriftelijk stemmen

Ik ben lid Verkiezingen Stemprocedure digitaal en schriftelijk stemmen

Stemprocedure
Vanaf
28 augustus tot uiterlijk 10 september 2024 om 17.00 uur kunt u stemmen. U ontvangt rond 20 augustus 2024 de verkiezingsbrochure met informatie over de kandidaten en de stemprocedure. Alle informatie is ook terug te vinden op deze website
Tip: Bepaal voor u gaat stemmen uw stemkeuze of houd de verkiezingsbrochure bij de hand!

Bestuursverkiezing
Zoals vereist op grond van artikel 32 lid 13 van de statuten, wordt ook een bestuursverkiezing gehouden in geval er slechts één kandidaat is voor een vacature in het bestuur.

Bestuur - Voor het bestuur is één kandidaat voor één vacature. De kandidaat heeft een aanbeveling van de benoemingsadviescommissie (BAcie). U stemt voor of tegen de benoeming of blanco. Als de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de kandidaat voor is, kan de kandidaat worden benoemd. Een blanco stem telt niet als uitgebrachte stem, maar telt alleen mee voor het opkomstpercentage.

Ledenraad - Voor de ledenraad zijn er acht kandidaten voor vier vacatures. U kunt op minimaal één en maximaal vier kandidaten stemmen. De vier kandidaten met de meeste stemmen, kunnen worden benoemd in de ledenraad. U kunt ook blanco stemmen, uw stem telt dan alleen mee voor het opkomstpercentage.

Benoemingstermijnen
Voor het bestuur is één vacature met benoeming tot uiterlijk 1 oktober 2029.
Voor de ledenraad zijn vier vacatures met benoeming tot uiterlijk 1 oktober 2029. 

Digitaal stemmen
U kunt uw stem weer digitaal uitbrengen via een unieke inlogcode, die u 28 augustus 2024 per e-mail ontvangt. Zorgt u ervoor dat de mail voor de digitale verkiezingen niet in de spam terechtkomt. Dit is mogelijk door 
samenwerking@digitaleverkiezing.nl op te nemen in uw contactenlijst.

In de online verkiezingstool doorloopt u twee stempagina's. Op pagina 1 stemt u voor of tegen de benoeming van de bestuurskandidaat (of blanco). Op pagina 2 stemt u op minimaal één en maximaal vier kandidaten voor de ledenraad (of blanco). Voor een geldige deelname aan de verkiezingen moet u op alle twee stempagina's een keuze maken.

Schriftelijk stemmen? 
Leden van wie geen mailadres bekend is, ontvangen bij de verkiezingsbrochure een brief met uitleg en een unieke inlogcode om online te kunnen stemmen.
Als u niet online kunt of wilt stemmen, dan kunnen wij u een papieren stembiljet toesturen. Neem dan contact op met Samenwerking via
verkiezingen@samenwerking.org of bel met: 020 – 662 8584 (tussen 9:00 en 12:00 uur) en geef door dat u schriftelijk wilt stemmen. Dit kan nog tot de laatste dag van de verkiezingen, als uw schriftelijk stembiljet maar op 10 september voor 17.00 uur door ons is ontvangen. 

Laat uw stem niet verloren gaan en doe mee met de verkiezingen!    

Met vriendelijke groet,
De verkiezingscommissie 

 Klik hier voor de informatie over de kandidaten.