Procedure kandidaatstelling

Ik ben lid Verkiezingen Procedure kandidaatstelling
Hoe wordt u kandidaat?

U kunt zich schriftelijk kandidaatstellen voor het bestuur of voor de ledenraad. Dit doet u door het kandidaatstellingformulier in te vullen en te laten ondertekenen door tien leden die uw kandidaatstelling steunen.

U kunt zich officieel kandidaatstellen voor bestuur of ledenraad vanaf het moment van oproeping voor de algemene vergadering. Dan wordt bekendgemaakt hoeveel vacatures er zijn en of huidige bestuurs- en of ledenraadsleden zich herkiesbaar stellen. De kandidaatstellingtermijn sluit acht dagen na de algemene vergadering.

Overweegt u zicht kandidaat te stellen, maak dit dan graag snel kenbaar bij de verkiezingscommissie. U kunt dan een oriënterend gesprek aangaan met de directeur of met leden van de verkiezingscommissie en - voor de bestuursfunctie - met bestuursleden.

Potentiele kandidaten voor het bestuur worden door de benoemingsadviescommissie (BAcie) uitgenodigd voor een gesprek.
Klik hier voor het aangepaste reglement BAcie - vastgesteld LR 23042024

Wilt u iemand voordragen als kandidaat voor bestuur of ledenraad? Dit kan gemakkelijk en anoniem via deze link. Het bureau van Samenwerking neemt contact op met de genomineerde om zijn of haar interesse te polsen.