Inkomenstoets

Ik zoek Wat ga ik betalen? Inkomenstoets
Inkomenstoets

Het bruto-maandinkomen van de huurder moet bij het aangaan van een huurcontract minimaal vier keer zo groot zijn dan de kale huurprijs. Voor huurders van 65 jaar en ouder ligt deze grens op drieënhalf keer. Het inkomen van een partner wordt meegeteld, als deze de woning ook betrekt en hiervoor een verklaring ondertekent (zie de regeling hieronder).

Als geen sprake is van een maandinkomen (loonstrook), wordt uitgegaan van de meest recente goedgekeurde belastingaangifte om te bepalen wat het bruto maandinkomen zou zijn geweest (hoe u de inkomensgegevens aanlevert, leest u onderaan deze pagina). Bij het inkomen uit eigen vermogen wordt uitgegaan van een rendement van 4% op jaarbasis bij de berekening van het bruto maandinkomen. Als ZZP'er moet u een gewaarmerkt jaarverslag overleggen en een overzicht van de actuele stand tonen.

Wijziging regeling voor de inkomenssamentelling:
De Ledenraad stemde op 19 juni 2012 in met een wijziging van de inkomenssamentelling bij de totstandkoming van een huurovereenkomst. Deze wijziging is ingegeven door het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling van maart 2012, dat sprake was van discriminatie op basis van de burgerlijke staat.  

  • vanaf 5 jaar aantoonbare gemeenschappelijke huishouding telt het tweede bruto inkomen bij inkomenssamentelling voor 100% mee;
  • vanaf 2 jaar aantoonbare gemeenschappelijke huishouding telt het tweede bruto inkomen bij inkomenssamentelling voor 40% mee;
  • onder de 2 jaar aantoonbare gemeenschappelijke huishouding dienen bij inkomenssamentelling beide bruto inkomens elk voor 80% te voldoen aan de inkomenstoets.

Deze regeling is alleen nodig als het lid waarmee de huurovereenkomst wordt afgesloten niet zelfstandig aan de inkomenstoets kan voldoen. De aantoonbare gemeenschappelijke huishouding kan zijn: gehuwd, geregistreerd partnerschap, of ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basis Administratie op hetzelfde adres. Bewijzen moeten worden overlegd. 

Hoe levert u uw inkomensgegevens aan?
Daarvoor zijn de volgende mogelijkheden:

  • een inkomensverklaring (IB60-formulier) via de website van de belastingdienst (inloggen met uw DigID), of:
  • de meest recente aanslag inkomstenbelasting, of:
  • een salarisstrook (niet ouder dan 3 maanden).

Als u het inkomen van uw partner wil laten meetellen, levert u ook deze inkomensgegevens aan. We hebben dan ook bewijzen nodig van de gemeenschappelijke huishouding. Dit kan zijn:

  • gehuwd, of:
  • geregistreerd partnerschap, of:
  • op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen.

Na controle vernietigen wij de inkomensgegevens.