Verenigingsstructuur

Over ons Organisatie Verenigingsstructuur
Coöperatieve vereniging

Samenwerking is een coöperatieve woningvereniging, opgericht in 1908, die zich ten doel stelt om “de woningtoestanden in Amsterdam en omgeving te bevorderen, meer speciaal ten behoeve van de leden”. Van oudsher biedt Samenwerking huisvesting aan belangstellenden die (net) niet behoren tot de doelgroep van woningcorporaties.

De ca. 4000 leden zijn, als aandeelhouders in de coöperatieve vereniging, gezamenlijk de beheerders van het bezit. De rechtspersoon Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking" B.A. is de eigenaar en is een particuliere verhuurder.

Het bezit bestaat uit 889 woningen, 19 bedrijfsruimten en Het Nieuwe Huis, een gebouw met 188 kleinere appartementen. Al het bezit ligt in Amsterdam-Zuid, binnen het gebied dat door het Rijk is aangewezen als beschermd stadsgezicht (‘Plan Zuid’).

Bestuur en ledenraad
De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur van vijf leden, dat wordt gecontroleerd door een ledenraad en een algemene vergadering. De ledenraad bestaat uit 20 leden. De bestuurs- en ledenraadsleden worden gekozen door de leden. Jaarlijks treden één lid van het bestuur en vier leden van de ledenraad af en worden verkiezingen gehouden voor de vacante zetels.

Verenigingsbureau
Bestuur en ledenraad worden ondersteund door een verenigingsbureau, momenteel bestaande uit 11 medewerkers (ca 9 fte). Het bureau wordt geleid door een directeur, bijgestaan door een staf en een technische dienst. Ook is een hovenier in dienst.

  • Klik hier voor een overzicht van het bestuur.
  • Klik hier voor een overzicht van de afgevaardigden
  • Klik hier voor een overzicht van de bureaumedewerkers