Vergaderplanning 2024

Ik ben lid Agenda Vergaderplanning 2024
Wie Wat Datum Onderwerp
BS Bestuursvergadering 08-01-2024  
BS & LR Nieuwjaarsborrel 17-01-2024

Bestuur, Ledenraad, Bureau, commissies, vrijwilligers en partners

LR Themasessie 08-02-2024 Komt te vervallen wordt 27 februari 2024
BS Bestuursvergadering 12-02-2024  
LR Themasessie (was opleidingssessie) 27-02-2024 Routekaart een meerjarenbegroting en bespreking urgente zaken of vragen
BS Bestuursvergadering 04-03-2024  
LR Ledenraadsvergadering 11-03-2024 Komt te vervallen wordt 23 april 2024
BS Bestuursvergadering 02-04-2024
(was 9 april)
Voorbereiden LR 23 april 2024
LR Ledenraadsvergadering (was Themasessie) 23-04-2024 Reguliere vergadering
BS Bestuursvergadering 14-05-2024
(was 13 mei)
Voorbereiding LR 27052024
Jaarverslag tekenen
BAV Buitengewone Algemene Vergadering
(was LR opleidingstraject)
16-05-2024 Wijziging statuten
LR Ledenraadsvergadering 27-05-2024 Jaarrekening vaststellen, advies decharge, jaarverslag 2023
BS Heisessie voorjaar 31 mei - 1 juni  
BS Bestuursvergadering 10-06-2024 Voorbereiden AV 27 juni 2024
LR Ledenraadsvergadering - Extra 12-06-2024 Besluitvorming over het huishoudelijk reglement
AV Algemene Ledenvergadering 27-06-2024 Verantwoording 2023
BS Bestuursvergadering 02-09-2024

Halfjaar rapportage
Vergaderplanning 2025
Voorbereiding LR 23092024

LR Ledenraadsvergadering 23-09-2024 Afscheid aftredende BS & LR leden
Welkom & kennismaking nieuwe BS & LR leden
Halfjaar rapportage
Vergaderplanning 2025
BS Bestuursvergadering 07-10-2024 Concept jaarplan en begroting 2025
LR Kennismakingsbijeenkomst 08-10-2024 Kennismaking met kantoor en Samenwerking voor
nieuwe BS & LR leden
LR Themasessie (verplaatst naar 16-12-2024)
21-10-2024 Onderwerp(en) nader te bepalen
BS Bestuursvergadering 04-11-2024 Rapportage Q3
Jaarplan en begroting 2025
BS Heisessie najaar 22 & 23 nov. 2024  
LR Opleidingstraject 25-11-2024 meerjarenbegroting, begroting aankomend jaar en verdieping in financiële
aandachtspunten of vragen + jaarrekening
LR Ledenraadsvergadering 02-12-2024 Rapportage Q3 2024
Jaarplan en begroting 2025
BS Bestuursvergadering 09-12-2024  
LR Themasessie 16-12-2024 Onderwerp(en) nader te bepalen